Velkommen

JFR Law er et højt specialiseret advokatfirma, der tilbyder rådgivning og bistand inden for personskadeerstatning. JFR Law tilbyder kun rådgivning til skadelidte.

JFR Law lægger afgørende vægt på kvalitet, og leverer ydelser på højeste faglige niveau uden at glemme, at prisen for rådgivning er af stor betydning – særligt for skadelidte, der desværre ofte er bragt i en sårbar økonomisk situation.

Ring til 27 29 11 61 for en gratis vurdering af om du har en sag, JFR Law kan hjælpe dig med, hvis du har været udsat for personskade: Arbejdsskade, trafikulykke, piskesmæld, whiplash, patientskade, lægemiddelsskade eller lignende og har brug for hjælp i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varigt mén, erstatning for erhvervsevnetab eller andre ydelser efter enten arbejdsskadesikringsloven eller erstatningsansvarsloven.

Omdrejningspunktet for JFR Law´s rådgivning er rigtig erstatning til lavest mulig udgift for den skadelidte.