Advokatomkostninger – dækning af advokatudgift

Hvis det aftales, at JFR Law skal påtage sig opgaven, vil det typisk være på ingen erstatning – ingen regning eller no cure – no pay vilkår.

Hvis man har været udsat for en personskade, som nogen er erstatningsansvarlig for, kan man normalt af den ansvarlige skadevolder eller dennes ansvarsforsikringsselskab få et bidrag som delvis dækning af skadelidtes advokatudgifter til personskadeadvokat .

Hvor meget advokatarbejde ansvarsforsikringsselskabet vil betale for som sin andel af advokatomkostninger, afhænger af sagens værdi, dens kompleksitet og de parametre, der normalt lægges vægt på ved domstolenes tilkendelse af beløb til dækning af den vindende parts udgift til advokat efter en gennemført retssag. I praksis dækker ansvarsforsikringsselskabet i sager som afsluttes udenretligt som deres andel af den skadelidtes advokatudgifter med ca. halvdelen af det, der ville blive tilkendt af en domstol til den vindende part til dækning af dennes udgift til advokat efter en fuldt gennemført retssag.

Advokatens honorar må ikke overstige det, der efter en almindelig vurdering er et rimeligt honorar efter retsplejelovens § 126 og salær fastsættes efter disse principper.

Som forbruger har du mulighed for at indbringe en klage over advokatsalær for Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.