Anmeldelse af arbejdsskade

En arbejdsskade kan enten være en personskade som følge af en arbejdsulykke eller som følge af en erhvervssygdom.

Arbejdsulykke

En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller vare højst 5 dage.

Hvis man er udsat for en arbejdsulykke, har arbejdsgiver pligt til at anmelde det til sit arbejdsskadeforsikringsselskab. En arbejdsskade som følge af en arbejdsulykke skal anmeldes af arbejdsgiver straks og senest inden for 9 dage til arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab.

Hvis ikke ens arbejdsgiver gør det, kan man gøre det selv enten ved hjælp af sin fagforening, en anden rådgiver eller ved egen drift. Du kan læse mere herom på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

https://www.aes.dk/selvbetjening/anmeld-arbejdsulykke

Det er en god ide at få hjælp til at udfylde arbejdsskadeanmeldelsen af sin fagforening eller en anden rådgiver med forstand på arbejdsskader, hvis man ikke har mulighed for at få hjælp af en fagforening, så man er sikker på at få alle relevante informationer med allerede ved anmeldelsen.

Hvis ikke arbejdsgiver vil anmelde, er gået konkurs eller arbejdsskaden af anden årsag ikke anmeldes, skal man selv sørge for at gøre det hurtigst muligt og senest inden 1 år efter arbejdsulykken. Der kan dog dispenseres for 1-års fristen, men det anbefales at anmelde arbejdsskade så hurtigt som muligt.

Erhvervssygdom

En erhvervssygdom er en sygdom eller lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Det vil sige, at sygdommen skal være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og at sammenhængen mellem påvirkningerne og sygdommen er kendt i den medicinske forskning. Sagt på en anden måde, så må det ikke være overvejende sandsynligt, at sygdommen skyldes andre forhold end arbejdet.

Hvis man har været udsat for belastninger på sit arbejde gennem længere tid (mere end 5 dage) og man derfor pådrager sig en personskade, er det den praktiserende læge eller tandlægen, der skal anmelde en formodet eller konstateret erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet.

Din læge eller tandlæge har pligt til at anmelde en sygdom snarest muligt og senest 9 dage efter, at lægen eller tandlægen er blevet opmærksom på, at sygdommen kan være forårsaget af arbejdet.

Du kan også selv anmelde en sygdom. Det skal ske senest et år efter, at du er blevet opmærksom på, at sygdommen kan skyldes dit arbejde. Hvis du er i tvivl, om din sygdom er anmeldt, kan du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Særligt om dødsfald

Dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade, eller dødsfald, der indtræffer på en arbejdsplads, skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer på telefon: 20 42 63 97.

1-årig frist for anmeldelse

Det er vigtigt at være opmærksom på at fristen for at anmelde en arbejdsulykke er 1 år efter, at skaden er sket. For erhvervssygdomme er fristen 1 år efter, man finder ud af, at en sygdom skyldes arbejdet.

For yderligere information, se Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside:

https://www.aes.dk/sagsforloeb/anmeldelse-af-arbejdsskader

Overholdes 1-årsfristen ikke, kan man risikere at miste retten til erstatning.

Der er mulighed for dispensation fra 1-års fristen, men det er altid bedst at sørge for anmeldelse så hurtigt som muligt.

Hvis man ikke har hørt fra arbejdsgivers arbejdsskadeforsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for et par uger, bør man reagere og sørge for at følge op på, at anmeldelse er sket.

Ring 27 29 11 61 hvis du har spørgsmål om anerkendelse af arbejdsskade. Du kan også maile til jfr@jfrlaw.dk, så bliver du kontaktet hurtigst muligt.