Arbejdsskade

Hurtig kvalificering af sagen og forslag til videre forløb

JFR Law yder rådgivning i arbejdsskadesager med en konkurrencedygtig pris for specialistrådgivning på højeste faglige niveau af advokat Joachim Faber-Rod.

Når en arbejdsskade er anmeldt og anerkendt, er typisk 3 elementer af større betydning end alle andre, når det handler om sagens betydning for den skadelidte:

  1. Årsløn
  2. Erhvervsevnetabsprocent
  3. Virkningstidspunkt

Netop på disse punkter giver det derfor særlig god mening at være ekstra opmærksom.

Det, der umiddelbart ikke virker vanskeligt, gemmer nuancer, der for det utrænede øje er usynlige.

Små detaljer kan have stor betydning for fastsættelse af korrekt erstatning og størrelsen heraf.

Advokat Joachim Faber-Rod tilbyder at gennemgå arbejdsskadeafgørelser om erhvervsevnetab med henblik på at tjekke om årsløn, erhvervsevnetabsprocent og virkningstidspunkt er korrekt fastsat og komme med en begrundet indstilling til, om afgørelse herom skal enten påklages til Ankestyrelsen/begæres forvaltningsretligt genoptaget og rettet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) selv, tillige med rådgivning om risikoen ved sådan anke, eller om afgørelsen bør accepteres.

JFR Law tilbyder konkurrencedygtig pris for oprettelse af sag, anmodning om aktindsigt i AES ”Se sag”, gennemgang af sag og vurdering med indstilling om afgørelsens rigtighed med begrundelse og rådgivning om risiko ved anke tilbydes.

Ring 27 29 11 61 for at høre nærmere eller mail til jfr@jfrlaw.dk.

Herudover tilbydes rådgivning om ethvert spørgsmål inden for arbejdsskadeområdet samt almindelig retssagsbehandling.

Ansvar/EAL-sager:

Herudover tilbydes behandling af ansvarssager, hvor det ønskes vurderet, om der kan placeres et erstatningsansvar for en arbejdsskade samt efterfølgende udmåling af godtgørelse og erstatning efter Erstatningsansvarsloven.

Konkurrencedygtig pris tilbydes for udenretlig behandling af sager om ansvar for arbejdsgiver efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Herudover tilbydes retssagsbehandling af ansvarssager, såfremt ansvar ikke anerkendes udenretligt.