Erhvervsevnetabserstatning – erstatningsansvarsloven §§ 5-9

Den største af erstatningsposterne efter erstatningsansvarsloven er typisk erstatning for erhvervsevnetab – erhvervsevnetabserstatning.

Hvis en personskade anerkendes som patient- eller lægemiddelskade og dermed i forhold til erstatningsudmåling bliver omfattet af erstatningsansvarsloven og hvis merskaden varigt medfører mistet indkomst på minimum ca. 15%, skal man have erstatning for varigt erhvervsevnetab. Erhvervsevnetabserstatning er skattefri.

Det er det mertab, som følger af den anerkendte patient- eller lægemiddelskaden, der kan erstattes. Erhvervsevnetab som følge af grundlidelsen erstattes ikke efter reglerne om patient- og lægemiddelskade.

Erstatningen for erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven kan kreditorbeskyttes, hvis den uden at have været blandet sammen med andre midler indsættes på en dertil særligt oprettet konto eksempelvis direkte fra forsikringsselskab eller advokat, og den vil heller ikke skulle deles med ægtefælle ved eventuel ophør af ægteskab, da den ikke indgår i formuefælleskabet.

Generelt om erhvervsevnetab se linket.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.