Mermén

Hvis en personskade anerkendes som patient- eller lægemiddelskade og dermed bliver omfattet af udmålingsreglerne i erstatningsansvarsloven og hvis skaden medfører varige fysiske eller psykiske skader, kan man have ret til godtgørelse for varigt mén efter erstatningsansvarslovens § 4, hvis det varige mermén, ud over det der under alle omstændigheder ville have været som følge af grundlidelsen, viser sig at blive på 5% eller derover. Godtgørelsen er skattefri.

Om en skade har haft følger i form af varigt mén, kan normalt først vurderes efter noget tid – der skal være en høj grad af sikkerhed for, at tilstanden ikke bedres væsentligt, før et varigt mén kan fastsættes.

Vurderingen af størrelsen af det varige mén sker: ”…under hensyn til skadens medicinske art og omfang og de forvoldte ulemper i den personlige livsførelse.”, som det udtrykkes i erstatningsansvarslovens § 4.

Der er således ikke tale om en økonomisk vurdering, men udelukkende en vurdering af den af skaden følgende varige påvirkning af helbredstilstanden.

Er det varige mermén under 5% udløser det ingen godtgørelse. Godtgørelsen er i 2022 kr. 9.050,- pr. méngrad (før eventuel aldersreduktion) og således eksempelvis kr. 95.050,- for et varigt mén på 10%. Det højeste beløb, der kan fastsættes i méngodtgørelse i 2022, udgør kr. 1.139.500,-.

Godtgørelsen for varigt mén kan kreditorbeskyttes, hvis den uden at have været blandet sammen med andre midler indsættes på dertil særligt oprettet konto eksempelvis direkte fra forsikringsselskab eller advokat, og den vil heller ikke skulle deles med ægtefælle ved eventuel ophør af ægteskab, da den ikke indgår i formuefælleskabet.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.