Om JFR Law

Rådgivning og bistand for skadelidte og deres fagforening

JFR Law tilbyder rådgivning og bistand på højeste specialistniveau ved advokat Joachim Faber-Rod til skadelidte. Rådgivning omfatter alle områder inden for personskadeerstatning. JFR Law rådgiver kun skadelidte og deres fagforening.

JFR Law lægger afgørende vægt på kvalitet, og leverer ydelser på højeste faglige niveau uden at glemme, at prisen for rådgivningen er af stor betydning – særligt for skadelidte, der desværre ofte er bragt i en sårbar økonomisk situation.

Hvis JFR Law påtager sig opgaven vil det typisk være på ingen erstatning ingen regning vilkår.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.

JFR Law påtager sig de opgaver, hvor der er mulighed for at gøre en forskel som følge af advokat Joachim Faber-Rods specialkompetencer. Falder opgaven uden for firmaets kompetencer, vil JFR Law ikke påtage sig opgaven, men i stedet henvise til gode kolleger.

Ledelsen i JFR Law

JFR Law Advokatanpartsselskab ledes af Direktør Joachim Faber-Rod.

Lidt om baggrunden for JFR Law

JFR Law Advokatanpartsselskab er stiftet af advokat Joachim Faber-Rod og drives som et Advokatanpartsselskab under CVR nr. 42 94 49 04.

Efter at være færdiguddannet som jurist fra Københavns Universitet i 2001, startede jeg som jurist i Arbejdsskadestyrelsen, hvor jeg i samarbejde med andre jurister og speciallægekonsulenter behandlede og vurderede private erstatningssager og afgav vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab indtil udgangen af 2004.

Fra 1. januar 2005 til juni 2006 var jeg ansat som jurist i Patientforsikringen (nu Patienterstatningen), hvor jeg i samarbejde med andre jurister og speciallægekonsulenter behandlede og vurderede patient- og lægemiddelsskadesager med henblik på anerkendelse og udmåling af godtgørelse og erstatning.

I sommeren 2006 fik jeg udgivet artiklen: Tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven – en kommentar til UfR 2005.1627 V i litterær afdeling i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR 2006.B267ff).

Fra oktober 2006 og til nu har jeg arbejdet som først advokatfuldmægtig og siden 2009 som advokat for de skadelidte inden for personskadeområdet. Jeg var endvidere dybt engageret i at få ændret erstatningsansvarslovens bestemmelse om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste der i en ny og forbedret udgave trådte i kraft den 16. juni 2011.

Det er denne mangeårige historie og brede erfaring inden for personskadeområdet, som JFR Law bygger videre på i dag i det daglige arbejde for de skadelidte og deres fagforening.