Svie og smerte – erstatningsansvarslovens § 3

Hvis en personskade omfattet af erstatningsansvarsloven medfører sygemelding og behandling, har man krav på godtgørelse for svie og smerte efter erstatningsansvarslovens § 3. Godtgørelsen er skattefri.

I 2022 ydes der svie og smertegodtgørelse med kr. 215,00 om dagen ved fuldtidssygemelding. I 2022 er maksimumbeløbet for hvad der kan ydes i svie og smerte godtgørelse kr. 83.000,00 – altså svarende til lidt mere end et års fuldtidssygemelding.

Fastsættes der et varigt mén, inden maksimum for svie og smerte nås, ophører retten til svie og smerte godtgørelse på det tidspunkt, hvor det varige mén fastsættes.

For at have ret til godtgørelse for svie og smerte skal som udgangspunkt 2 betingelser normalt være opfyldt:

  1. Man skal være sygemeldt
  2. Man skal være undergivet en form for behandling.

Om, man opfylder betingelserne i tilstrækkelig grad til, at man har ret til godtgørelse for svie og smerte, er i praksis en konkret vurdering og forudsætter som anført, at det varige mén ikke er fastsat.

Godtgørelsen for svie og smerte kan kreditorbeskyttes, når den udbetales sammen med godtgørelse for varigt mén eller erstatning for erhvervsevnetab, hvis den uden at have været blandet sammen med andre end de nævnte midler indsættes på dertil særligt oprettet konto eksempelvis direkte fra forsikringsselskab eller advokat, og den vil heller ikke skulle deles med ægtefælle ved eventuel ophør af ægteskab, da den ikke indgår i formuefælleskabet.

Ring 27 29 11 61 for en snak om du har en sag, som JFR Law kan hjælpe dig. Du kan også sende en mail jfr@jfrlaw.dk, hvis du vil kontaktes.